Betekenisvolzijn

Inspirerende netwerkbijeenkomst voor maatschappelijk betrokken inwoners

De plek waar initiatiefrijke ondernemende inwoners de ruimte en structuur geboden wordt om elkaar te ontmoeten, wensen en voorstellen uit te wisselen, pitches te doen, matches te maken en resultaten te boeken. Op duidelijke wijze en met doelgerichte actie gaan we in sneltreinvaart bouwen aan concrete resultaten en gaat elke deelnemers met gave matches en nieuwe contacten en ideeën naar huis.

Diverse rondes Pitches en Matches
Jij gaat pitchen, 1 op 1 en dan is het zoeken naar de match. Wat kunnen twee mensen voor elkaar betekenen? Waar liggen gezamenlijke belangen, wie heeft over wat de ander kan gebruiken, hoe lopen de netwerken? Na vijf minuten is er even tijd om je aantekeningen te maken en dan gaan we weer door naar de buur!

Maatschappelijke organisaties
We bieden in deze sessie een effectief podium voor maatschappelijke organisaties en reeds ge�nitieerde projecten en activiteiten in de wijken om oproepen te doen.

En een afsluitend moment
waarbij bewoners met elkaar kunnen kennismaken en contacten bestendigen

Binnen twee weken na het evenement meten we de impact, maken de behaalde resultaten zichtbaar en geven een terugkoppeling naar de bezoekers. Wat hebben we veroorzaakt en in beweging gezet!

Kijk voor meer informatie op de website!