Poetry MC2: een unieke combinatie van wetenschap en poëzie

poetry MC2

Groningse hoogleraar Natuurkunde slaat brug naar scholieren

Wat krijg je als je de wetenschap combineert met de dichtkunst? Prachtige gedichten over de wetenschap, bijvoorbeeld. Tijdens het project Poetry MC2 vertelden wetenschappers in de Natuurkunde aan dichters over hun favoriete formule, waar de dichters vervolgens een gedicht over maakten. Zo ontstond er een mooie brug tussen deze werelden, die in eerste instantie misschien zo ver van elkaar af lijken te staan. De gedichten zijn als posters opgestuurd naar middelbare scholen in Noord-Nederland, met als doel om denkraampjes te openen bij de jongere generatie.

Het project Poetry MC2 is bedacht en opgezet door hoogleraar Natuurkunde Diederik Roest, in samenwerking met dichter Douwe Jan Schrale. Roest is graag betrokken bij veel projecten die te maken hebben met scholieren. Vanuit De Jonge Akademie, waar hij lid van is, kreeg hij van de Rijksuniversiteit Groningen financiering voor het project. De Jonge Akademie is een platform van wetenschappers dat zich bezighoudt met wetenschap, wetenschapsbeleid en Outreach. Het in aanraking brengen van jongeren met de wetenschap op een laagdrempelige manier is iets wat veel wordt aangemoedigd. Dit project brengt de jonge generatie dan ook op een mooie manier in contact met de wetenschap.

Kruisbestuiving

Roest kreeg zijn idee voor Poetry MC2 tijdens een training van BuitengewoonZijn.NU. Diederik Roest kwam bij de training terecht nadat een aantal mensen in zijn omgeving hier enthousiast over hadden gesproken. Het was even volledig iets anders dan wat hij normaal doet, als rationele natuurkundewetenschapper. Bij de training kwam hij dichter Douwe Jan Schrale tegen. Samen bedachten zij een manier van kruisbestuiving van de wetenschap met poëzie. Met dit project als resultaat. Diederik Roest haalde er vier wetenschappers Natuurkunde van de RUG bij, en Douwe Jan Schrale zocht vier dichters uit Noord-Nederland op. Zij werden één-op-één bij elkaar gezet en er rolden prachtige gedichten uit.

Project met een open einde

Het project is een goede blauwdruk om ook in andere vakgebieden uit te voeren. Het is een mooi kunstproject, waar veel mensen blij van worden, en het brengt de nieuwe generatie dichter bij de wetenschap. De schoonheid van de wetenschap wordt op een speelse manier getoond. Onderwerpen worden minder zwaar gemaakt en de posters met poëzie wekken nieuwsgierigheid. Er zijn ongetwijfeld ook andere kunstvormen te bedenken waarmee de wetenschap laagdrempeliger gemaakt kan worden.

BuitengewoonZijn.nu

BuitengewoonZijn organiseert trainingen die bedoeld zijn om burgers, scholieren en werknemers te stimuleren en te ondersteunen bij het opzetten en organiseren van maatschappelijke projecten. Een training die niet helpt, maar wel werkt. In de trainingen wordt iedereen uitgedaagd om zichzelf tegen te komen, zich te ontwikkelen en projecten en activiteiten te realiseren.