Als je moet huilen wanneer ik sterf,
huil dan om de ander die naast je op straat loopt.
Als je me bitter nodig hebt, sla dan de armen om iemand heen
en geef dan wat je mij schenken wilde
Ik wil je iets nalaten, iets dat meer is dan woorden of klanken.
Zoek mij in de mensen die ik gekend en liefgehad heb.
En kun je dat niet, geef me dan weg.
Laat me tenminste voortleven in je ogen, niet in je gedachten.
Je hebt me het meeste lief door iemands hand vast te houden,
iemand aan te raken
Door kinderen los te laten die vrij moeten zijn.
Liefde sterft niet, mensen wel.
Dus als van mij niets gebleven is dan liefde, deel mij dan uit

Elisabeth Kubler-Ross